Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

Zamówienia podprogowe
  • wrz 18, 2019

    Zapraszamy do złożenia oferty na: „Udział w pracach zespołu opiniującego wniosek pielęgniarki o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji "  

    Więcej