Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

Zamówienia podprogowe
 • sty 10, 2020

  Udział w pracach zespołu opiniującego wniosek pielęgniarki o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek

  Więcej


 • sty 10, 2020

  Udział w pracach zespołu opiniującego wnioski pielęgniarek o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

  Więcej


 • sty 10, 2020

  Udział w pracach zespołu opiniującego wnioski pielęgniarek o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

  Więcej