Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

Kontakt

Redaktor biuletynu:
Ewa Kiryłowicz

e-mail: e.kirylowicz@ckppip.edu.pl