Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

Strona główna

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Działa na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 10) oraz Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 29).

Opublikowany przez: Remigiusz BorsData publikacji: 04.01.2016
Ostatnio zmieniony przez: Ewa KiryłowiczData ostatniej zmiany: 10.05.2018
DataZdarzenieAutor
10-05-2018zmianaEwa Kiryłowicz
10-05-2018zmianaEwa Kiryłowicz
10-05-2018zmianaEwa Kiryłowicz
09-11-2017zmianaEwa Kiryłowicz
12>